Thank you for your patience while we retrieve your images.

59 photos
Za sprawą "Up To - Sound", w Sobotę 07 Lutego 2017 Roku w Copernicus Center, Chicagowska Polonia miała okazję oklaskiwać wspaniałe artystki w osobach: Małgorzata Gładecka, Elżbieta Jodłowska, Elżbieta Panas i Grażyna Zielińska.
Najkrotsza recenzja jaki mi sie nasuwa, to - trzy godziny zrywania boków!.
Przedstawienie wyreżyserowali:
Elżbieta Jodłowska i Krzysztof Jaślar.